читање јутарњих правила у аутобусу...на руском и српском