и о.Макаријем...пред Св.мајком и братом Св.Саве...